ریاست

مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران
دکتر  انوش آریا نژاد
 
محل تولد : سنندج
 
تاریخ تولذ : 1351
 
رشته تحصیلی : پزشکی عمومی
 
سوابق مدیریتی :
  • ریاست مرکز بهداشت کامیاران
  • مدیریت شبکه بهداشت کامیاران