ریاست

مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران
دکتر  آوات کریمی
 
محل تولد : سنندج
 
تاریخ تولد : 1363
 
رشته تحصیلی : پزشکی عمومی
 
سوابق مدیریتی :
  • ریاست مرکز بهداشت کامیاران
  • مدیریت شبکه بهداشت کامیاران