سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

آخرین اخبار

آزمون بکارگیری نیروی کارشناس مامایی برنامه پزشک خانواده روستایی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار شد.

آزمون کتبی بکارگیری و استخدام مامایی در قالب برنامه پزشک خانواده روستایی با حضور 29 نفر از داوطلبین واجد شرایط در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار گردید.

شنبه 30 تیر 1397

بازدید مدیر گروه و کارشناسان گروه سلامت خانواده و جمعیت و مدارس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان

مدیر گروه و کارشناسان گروه سلامت خانواده و جمعیت و مدارس دانشگاه از ستاد، مراکز وخانه های بهداشت شهرستان مریوان بازدید کردند و نحوه انجام امورات را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

پنجشنبه 28 تیر 1397
آگهی مزایده