سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال حمایت از کالای ایرانی1397

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

سال نو مبارک.1397سال حمایت از کالای ایرانی

آخرین اخبار

بازدید میدانی سرپرست محترم توسعه و تامین منابع فیزیکی و عمرانی تجهیزاتی دانشگاه بهمراه کارشناسان آن مدیریت از پروژه های عمرانی و در دست ساخت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان

سرپرست توسعه و تامین منابع فیزیکی و عمرانی تجهیزاتی دانشگاه بهمراه کارشناسان آن مدیریت از پروژه های عمرانی و در دست ساخت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان بازدید بعمل آوردند.

دوشنبه 4 تیر 1397

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان،مسئول حراست،مسئولین و مدیران شبکه بهداشت ومرکز بهداشت و درمان و جمعی از مسئولین بخشها و کارکنان بیمارستان های فجر و بوعلی صبح روز شنبه مورخ 97/4/2درمحل سالن اجتماعات بیمارستان بوعلی برگزار شد.

یکشنبه 3 تیر 1397
آگهی مزایده