بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان .شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان.فروردین98

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان .شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان.فروردین98

بازدید رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان.فروردین98

بازدید رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان.فروردین98

سال 1398 سال رونق تولید گرامیباد.

سال 1398 سال رونق تولید گرامیباد.

سال رونق تولید گرامی باد

سال رونق تولید گرامی باد

سال رونق تولید گرامی باد .

سال رونق تولید گرامی باد .

98 سال رونق تولید

98 سال رونق تولید

سال رونق تولید گرامی باد.

سال رونق تولید گرامی باد.

سال رونق تولید گرامی باد.

آخرین اخبار

برگزاری همایش روز جهانی بهداشت و هفته سلامت در شهرستان مریوان

همایش روز جهانی بهداشت وهفته ی سلامت با حضورفرماندار شهرستان مریوان، امام جمعه و رؤسا و مدیران برخی از ادارات، مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان، رئیس مرکز بهداشت،مسئول دفترحراست شبکه، کارکنان، کارشناسان، مراقبین سلامت و همکاران بهورز در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان برگزار شد.

چهارشنبه 28 فروردین 1398

تقدیر مدیر شبکه بهداشت و درمان از پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان های فجر و بوعلی

طی جلسه ای که در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت برگزار شد،مدیر شبکه بهداشت و درمان با پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان های فجر و بوعلی شهرستان مریوان دیدار و از زحمات این عزیزان تقدیر نمودند.

دوشنبه 26 فروردین 1398
آگهی مزایده