سال اقتصاد مقاومتی - تولید-اشتغال

سال اقتصاد مقاومتی - تولید-اشتغال

سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال

سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال

آخرین اخبار

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان از مرکز فوریتهای115وبیمارستان بوعلی شهرستان مریوان

مدیرشبکه بهداشت و درمان،مسؤل حراست و مدیر اداری شبکه بهداشت و درمان مریوان از مرکز فوریتهای پزشکی 115 و بیمارستان بوعلی این شهرستان بازدید کردند.

دوشنبه 27 شهریور 1396

کمیته شهرستانی تدوین برنامه جامع سلامت در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار شد.

درتاریخ 96/6/22 در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان مریوان کمیته تدوین برنامه جامع سلامت شهرستان با حضور رابطین بهداشتی ادارات سطح شهر و کلیه مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت برگزار و هر کدام از اعضا در راستای پاسخ به سوالات مطرح گردیده از سوی معاونت اجتماعی دانشگاه نقطه نظرات خود و راهکارهای پیشنهادی در راستای رسیدن به سطح مطلوب سلامت جامعه و مقابله با تهدیدهای سلامت شهرستان ارائه نمودند.

پنجشنبه 23 شهریور 1396
آگهی مزایده