تاریخچه شهرستان مریوان

آخرین اخبار

همایش پیاده روی و پاکسازی مسیر دریاچه زریبار توسط کارکنان و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان مریوان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان روز چهارشنبه مورخ 97/2/5کارکنان و کارشناسان مرکز بهداشت با مشارکت سفیران سلامت دانش آموزی اداره آموزش و پرورش مریوان مسیر دریاچه زریبار را پاکسازی نمودند.

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397

دیدار و تقدیر مدیر،معاون و جمعی از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان از مدیر شبکه بهداشت و درمان

مدیر، معاون و تنی چند از کارکنان اداره آموزش و پرورش مریوان با حضور در دفتر شبکه بهداشت و درمان از دکتر هوشیار سایه میری مدیر شبکه بهداشت و درمان تقدیر و تشکر نمودند.

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397