واحد بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: منصور سرابی

تحصیلات: لیسانس بهداشت حرفه ای

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه ای

برنامه های تحت پوشش: برنامه نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای، برنامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور، تشکیلات بهداشت حرفه ای( مرکز بهداشت کار، خانه بهداشت کارگری، ایستگاه بهگر)، برنامه بهداشت جایگاههای سوخت، برنامه اعتبار بخشی فعالیتهای بهداشت حرفه ای در بیمارستانها، برنامه بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی، برنامه بهداشت صنوف( استقرار و اعتبار بخشی آموزشگاهها)، بهداشت حرفه ای اصناف، استقرار و اعتبار بخشی پایگاه سلامت حرفه ای اصناف، برنامه شرایط جوی محیط کار، برنامه غربالگری بیمار سیلیکوزیس، معاینات سلامت رانندگان بین شهری، معاینات شاغلین( معاینات ادواری، معاینات قبل از استخدام، معاینات اختصاصی)، معاینات شاغلین بیمارستانها و آژنسهای تاکسی تلفنی، برنامه کاهش و کنترل سیلیس در محیط کار

 

نام و نام خانوادگی: رسول بدری

تحصیلات: لیسانس بهداشت حرفه ای

برنامه های تحت پوشش: برنامه تشدید بازدید کارگاهی و بهینه سازی سیستم نظارت بهداشت حرفه ای، بازدید کارگاهی و آمار جامع بهداشت حرفه ای، برنامه تجهیز ، توسعه و اعتبار بخشی آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای در بخش های دولتی و خصوصی، برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مدیریت پسماندها، استقرار و توسعه سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای، حوادث شغلی و شاخص 22 کشنده و غیر کشنده، برنامه استقرار استاندارد OHSAS18001 در محیط کار، برنامه بهداشت معادن، برنامه بهداشت پرتو کاران محیط کار، برنامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای برنامه بهداشت کشاورزی، برنامه بهداشت حرفه ای در زندانها، برنامه مدیریت حوادث شیمیایی، برنامه برچسب گذاری مواد شیمیایی در محیط کار(GHS)، برنامه تدوین پروفایل ایمنی مواد مواد شیمیایی

 

نام و نام خانوادگی: سرور خدابنده لو

تحصیلات: لیسانس بهداشت حرفه ای

برنامه های تحت پوشش: برنامه بهداشت قالیبافان ایران(بقا)، برنامه پیشگیری از ایدز در محیط کار، برنامه ارزیابی ارگونومیک محیطهای کاری( ارزیابی وضعیت بدن حین کار، ارزیابی ابزارهای کار، ارزیابی وضعیت حمل بار)، برنامه مداخله ای ارگونومیکی در محیط کار، برنامه کنترل صدا در محیط کار، برنامه تامین روشنایی مناسب محیط کار، برنامه حذف و کنترل آزبست در محیط کار، برنامه حذف و کنترل جیوه در محیط کار، برنامه کاهش و کنترل سرب در محیط کار

 

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای:

-         اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط و حرفه ای در سطح شهرستان

-         برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط(بهداشت محیط اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی، مراکز آموزشی، بهسازی محیط روستاها

-         بهداشت آب و فاضلاب، دفع بهداشتی زباله، بهداشت هوا، سوانح و بلایا ، مبارزه با دخانیات، مبارزه با جوندگان و بند پایان با همکاری ارگانهای مختلف مسائل بهداشت حرفه ای کارگاهها، کنترل عوامل زیان آور محیط کار و اجرای مقررات و ارائه گزارشات لازم به مقامات صلاحیتدار

-         نظارت بر اجرای مقررات بهداشت محیطی و حرفه ای توسط همکاران

-         نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد نمونه برداری های مربوط در زمینه های آب و فاضلاب، مواد غذایی

-         هماهنگی با ارگانهای بین بخشی از جمله فرمانداری، شهرداری، آب و فاضلاب، دامپزشکی، اداره نظارت، بهداشت استان در مورد مسائل بهداشت محیط حرفه ای اعمال و اجرای مقررات و استانداردهای بهداشت محیط در زمینه کنترل بهسازی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی، کنترل آن در سطح عرضه، بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت بیمارستانها و مراکز، کنترل بهسازی اماکن عمومی

-          نظارت و همکاری در اجرای دوره های آموزش بهداشت عمومی صنوف و پیگیری لازم

-         صدور صلاحیتهای بهداشت محیطی برای اماکن مشمول ماده 13 بر اساس استانداردها و مقررات با همکاری کارشناسان مربوطه

-         نظارت بر استانداردهای بهداشت حرفه ای کارگاهها و پیگیری در مورد احداث مراکز بهداشت، خانه بهداشت، ایستگاه بهگر

-          برنامه ریزی و تقسیم  فرآیندها بین همکاران و نظارت و پیگیری آنها و تنظیم برنامه های عملیاتی برای اجرای فرآیندها

-         شرکت در جلسات هماهنگی بین بخشی و درون سازمانی و پیگیری مسائل بهداشت محیطی و حرفه ای برابر مقررات و ضوابط

-         ارجاع شکایات مردمی در مورد مسائل بهداشت محیط و حرفه ای به کارشناسان مربوطه و پیگیری های لازم

-         نظارت بر فرآیندهای بهداشت محیط و حرفه ای در مراکز و خانه های بهداشت شهرستان

-         پاسخگویی به ارباب رجوع اعم از همکاران و متصدیان اماکن و کارگاهها و تبیین سیاست و مقررات بهداشتی

-         نظارت بر سنجش کنترل عوامل زیان اور محیط کار از جمله عوامل فیزیکی – شیمیایی – ارگونومی- مکانیکی- پرتوها و....

-          نظارت بر پایش عملکرد فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای واحدهای محیطی و ارئه راهکارهای لازم

-         پیگیری انجام معاینات دوره ای کارآموزان توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای

-          نظارت و اقدامات مورد نیاز در جمع آوری گزارش فعالیتهای بهداشت محیط و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامات بالاتر

-         انجام احتمالات لازم در مورد پیشگیری از اپیدمی  ها از جمله التور برای ضوابط و مقررات

-          ارجاع متخلفان بهداشتی به مراجع قضائی براساس ضوابط ومقررات و گزارش کارشناسان با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت

-          شرکت در جلسات بین بخشی ازجمله کارگروه بهداشت درمان ، بهداشت شهری وپیگیری مسائل بهداشت محیط و حرفه ای

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

-         سرشماری کارگاههای صنعتی، تولیدی- خدماتی، کشاورزی شهری

-         اولویت بندی کارگاههای شناسائی شده برای نظارت و بازدید

-         بازدید از کارگاهها ی تحت پوشش و بررسی و ارزیابی اجرای دستورالعملها، قوانین و مقررات بهداشتی مطابق چک لیست و فرمهای بازدید

-         شناسایی، ارزیابی و اعلام نواقص بهداشت حرفه ای کارگاهها به کارفرمایان و مسئول مافوق

-         پیگیری برای رفع نواقص و موارد اعلام شده از طرف مرکز بهداشت در کارگاههای تحت پوشش و ارجاع متخلفین بهداشتی با هماهنگی مسئول مربوطه به مراجع قضایی

-         نظارت، بازدید و ارزیابی عملکرد کاردانان و کارشناسان ناظر خانه های بهداشت روستایی و بهورزان، پزشکان شاغل در مرکز بهداشتی درمانی درخصوص اجرای فرآیند های بهداشت حرفه ای

-         بازدید و نظارت و پیگیری بر انجام فرآیندهای بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی

-         ارزیابی و نظارتبر عملکرد و تاسیس تشکیلات بهداشت حرفه ای( خانه های بهداشت کارگری، مرکز بهداشت کار، ایستگاههای دیگر / در کارخانجات تحت پوشش

-         ارزیابی و نظارت بر عملکرد اعضاء تیم سلامت شغلی کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش(کاردانان و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات، پزشکان شاغل در کارخانجات، بهداشتیاران، بهگران و پرسنل شاغل در تشکیلات فوق الذکر)

-         اجرای برنامه های آموزشی و تدریس دروس و موضوعات تخصصی و عمومی بهداشت حرفه ای برای گروههای هدف

-         بررسی، ارزیابی تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات فعالیتهای بهداشت حرفه ای و طب کار کارگاههای تحت پوشش و ارسال پسخوراند لازم در جهت بهبود و ارتقاء فرآیندها و فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع مربوطه

-         پیگیری در تشکیل و نظارت و ارزیابی جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارگاههای مشمول قانون کار

-         بازدید و اعلام نظر درمورد استعلامهای انجام گرفته از طرف سازمانها و دادرات دولتی و غیر دولتی مطابق دستورالعملها و مقررات مربوطه

-         شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیطهای کاری بر اساس استانداردهای ذیربط

-         شرکت در جلسات و کمیته های مختلف مربوط به شغل مربوطه

-         نظارت بر تشکیل پرونده های پزشکی و بهداشتی شاغلین کارگاههای تحت پوشش

-         نظارت بر عملکرد شرکتهای خصوصی مجاز به ارائه خدمات سلامت کار

-         نظارت و ارزیابی بر نحوه ارائه استانداردهای مختلف مربوط به بهداشت حرفه ای مطابق دستورالعملهای وزارتی

-         بررسی و اعلام نظر کارشناسی در مورد مشاغل کارهای سخت و زیان آور به مسئولین مافوق

-         همکاری و یا اجرای طرحهای تحقیقاتی بهداشتی برای برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف بهداشتی

-         مشارکت در اجرای برنامه ها و طرحهای ارسالی از وزارت بهداشت و درمان

-         جمع آوری اطلاعات و آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای کارگاههای تحت بازرسی و گزارش به مسئول مربوطه

-         تهیه برنامه عملیاتی جهت انجام فرآیندها ی بهداشتی حرفه ای در طول سال

-         ثبت فعالیتهای روزانه و ارائه آن به مسئول مافوق

-         شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

-         نجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب  نظر مقام مافوق و مطابق مقررات