واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

نام و نام خانوادگی: سیف الله هدایتی

تحصیلات: فوق دیپلم مبارزه با بیماریها

سمت: مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 

کارشناسان واحد بیماریها:

نام و نام خانوادگی: فرهاد مرادپور

تحصیلات: فوق لیسانس اپیدمیولوژی

برنامه های تحت پوشش: بیماری های انگلی - روده ای، سرطان ها و عفونت های بیمارستانی

 

نام و نام خانوادگی: محسن شفیق یگانه

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

برنامه های تحت پوشش: سل، جذام، ایدز (HIV ) و زنجیره سرما

 

نام و نام خانوادگی: سجاد مهرابی فرد

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

برنامه های تحت پوشش: سوانح و حوادث، واکسیناسیون و بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

 

نام و نام خانوادگی: فریبا زرین

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

برنامه های تحت پوشش: دیابت، فشارخون، هیپوتیروئیدی و PKU، آسم و عوامل خطر غیرواگیر

 

نام و نام خانوادگی: شهرام معصوم آبادی

تحصیلات: لیسانس حشره شناسی

برنامه های تحت پوشش: زئونوزها، پدیکولوز و چک حشره شناسی

 

رئوس برنامه ها و فعالیت های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

الف- بیماری های واگیر:

-          طراحی، ارائه و اجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه

-         مراقبت بیماری های واگیر و پیگیری موارد مثبت

-         گزارش دهی بیماری های واگیر

-         جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارسال آمار بیماری های واگیر به سطح استان

-         نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

-         آموزش بیماری های واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

-          تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی و بین بخشی

-         تامین و توزیع واکسن ها و داروهای مورد نیاز

-          آمادگی و ذخیره واکسن و دارو جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمی ها

-         انجام واکسیناسیون  بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروه های در معرض خطر

-          انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری

-         اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماریهای واگیر

جهت هدفمند بودن فعالیت های مبارزه با بیماری ها، این واحد در ابتدای هر سال اقدام به تهیه یک برنامه زمانبندی شده با اهداف مشخص برای هر بیماری بطور جداگانه می کند و در طول سال طبق همان برنامه فعالیت های خود را اجرا خواهد کرد.

اجرای برنامه های کنترل ناقلین: تعدادی از بیماری ها توسط ناقلین(پشه ها، شپش ها، کنه ها، کک ها و...) منتقل می شوند، از جمله این بیماری ها می توان به مالاریا، سالک، تب راجعه، تیفوس، تب های خونریزی دهنده و... اشاره کرد که این برنامه در طول سال و در مناطق آلوده انجام می شود.

ب- بیماری های غیر واگیر:

-         پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در سطح شهرستان( دیابت، تالاسمی، فشار خون، سوانح و حوادث، فنیل کتنوری، هیپوتیروئیدی سرطان)

-         آموزش در خصوص کلیه بیماری های غیر واگیر بر حسب اولویت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی و عموم مردم

-          نظارت بر فعالیت های بیماری های غیر واگیر مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

-          جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارسال آمارها

-         گزارش دهی بیماریهای غیر واگیر

-         تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی و برون بخشی

-         تامین وسایل و لوازم جهت انجام غربالگری هیپوتیروییدی و PKU

-         پیگیری موارد مثبت

 

شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

-         ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

-         تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان و نگهداری آنها در شرایط و دمای مناسب(مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها در سطح مراکز واکسیناسیون شهرستان

-         برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماری ها در زندان

-         برنامه ریزی و نظارت بر انجام واکسیناسیون در گروه های خاص(مننژیت و کزاز در سربازان و هپاتیت B در کارکنان بهداشتی و افراد در معرض خطر)

-         پایش برنامه های مبارزه با بیماری ها در سطح واحد های بهداشتی درمانی شهرستان

-         برگزاری کمیته های مختلف واگیر و غیر واگیر و پیگیری مصوبات کمیته ها جهت ارتقاء نظام مراقبت بیماریها در سطح شهرستان

-         برنامه ریزی و کسب آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمی ها

-         جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری در شهرستان و تجزیه و تحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در شهرستان از طریق بخش خصوصی و دولتی و برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها در قالب برنامه های عملیاتی( بیماری های واگیر و غیر واگیر)

-         برنامه ریزی و نظارت بر بیماریابی، اجرای موازین پیشگیری و پیگیری و درمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند در کلیه واحد های بهداشتی درمانی سطح شهرستان( بیماری هایواگیر و غیر واگیر)

-         برنامه ریزی و نظارت بر کشف و گزارش طغیان ها و اپیدمی ها و کسب آمادگی لازم جهت مقابله با همه گیری بیماری های مختلف در سطح کلیه واحد های بهداشتی درمانی با توجه به وظایف هر واحد(بیماری های واگیر و غیر واگیر)

-         مشارکت در نیاز سنجی و آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و برنامه ریزی، مشارکت و نظارت بر آموزش مردم در رابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها( بیماری های واگیر و غیر واگیر)