واحد تغذیه

نام و نام خانوادگی: زیبا مالکی

تحصیلات: لیسانس علوم تغذیه و رژیم درمانی

سمت: مسئول واحد تغذیه

 

نام و نام خانوادگی: سیما میرزایی مقدم

تحصیلات: لیسانس مامایی

سمت: کارشناس تغذیه ستاد

 

معرفی واحد:

واحد تغذیه یکی از واحدهای ستاد مرکز بهداشت شهرستان قروه استان کردستان می باشد که با هدف ارتقاء سطح سلامتی عموم افراد جامعه و با برنامه های مختلف از جمله برنامه حمایت تغذیه مادران باردار و شیرده ،ارتقا سطح آگاهی و سلامت دانش آموزان، تغذیه صحیح کودکان زیر 6 سال، نوجوانان و سالمندان، روستامهد ها، آ هن یاری و مکمل یاری دانش  آموزان دختر مدار س راهنمایی و دبیرستان، IDD، مشاوره تغذیه و برنامه های تحول سلامت در بخش بهداشت و تغذیه فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف مسئول واحد تغذیه: برنامه ریزی، هماهنگی، و نظارت و پیگیری موارد زیر در سطح شهرستان

-         آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی عموم افراد جامعه در زمینه تغذیه صحیح و سالم در مناسبتها و بسیج ملی تغذیه

-         آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی پرسنل بهداشتی در زمینه تغذیه صحیح و سالم

-         هماهنگی با مراکز بهداشتی به منظور معرفی کودکان واجد شرایط جهت بهره مندی از سبد غذایی برنامه مشارکتی – حمایتی

-         هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی روستایی به منظور معرفی  مادران باردار روستایی واجد شرایط

جهت بهره مندی از سبد تغذیه حمایتی بنیاد علوی طبق دستورالعمل مربوطه

-         هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص معرفی کودکان دارای سوء تغذیه و توزیع سبدهای غذایی حمایتی

-         نظارت بر حسن اجرای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان در مراکز

-         نظارت بر امورات تغذیه در مراکز جامع خدمات سلامت و پایگاههای سلامت

-         استفاده از راهکارهای مناسب در بهبود وضع تغذیه افراد جامعه

-         تهیه مطالب آموزشی جهت استفاده در کلاسهای آموزشی برای گروهای آسیب پذیر و سایر افراد جامعه

-         ارائه مشاوره تغذیه جهت گروههای هدف و آسیب پذیر و سایر افراد جامعه

-         دریافت آمارهای مربوط به برنامه  مختلف تغذیه از مراکز بهداشتی درمانی و ارسال به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

-         برآورد میزان قرص آهن مورد نیاز جهت اجرای برنامه آهن یاری در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم شهر و روستا

-         برآورد میزان  کپسول ویتامین D مورد نیاز جهت اجرای برنامه مکمل یاری ویتامین D در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم شهر و روستا

-         هماهنگی با مراکز بهداشتی و اداره آموزش و پرورش در زمینه اجرای مطلوب برنامه آهن یاری در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم شهر و روستا

-         هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی و اداره آموزش و پرورش در زمینه اجرای مطلوب بر نامه مکمل یاری ویتامین D در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم شهر و روستا

-         برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی معلمان، دانش آموزان و والدین در زمینه تغذیه سالم و آنمی

-         هماهنگی و نظارت به منظور اجرای برنامه سنجش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی

-         ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید

-         ارتقاء سطح اگاهی جامعه در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید

-         دریافت آمار ید سنجی خانوارهای روستایی و استخراج نتایج و ارسال به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

-         پایش و ارزیابی وضعیت اجرای برنامه های تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی روستایی، خانه های بهداشت تحت پوشش و مراگز جامع خدمات سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان

-         ارسال پس خوراند و نتایج  پایش به مراکز بهداشتی درمانی روستایی، خانه های بهداشت تحت پوشش و مراکز جامع خدمات سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان. به منظور رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط مثبت

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه ستاد: پیگیری و اجرای برنامه های زیر طبق دستورالعمل مربوطه

-         برنامه مشارکتی - حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال

هدف برنامه: بهبود وضعیت تغذیه، رشد و کاهش سوء تغذیه کودکان زیر شش سال در خانواده های کم درآمد و ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه تغذیه صحیح سنین کودکی

-         برنامه بهبود تغذیه کودکان در روستا مهد ها

هدف برنامه: بهبود وضع تغذیه کودکان 6-3 ساله در مناطق روستایی و افزایش آگاهی کودکان و خانواده آنان در زمینه آشنایی با تغذیه کودکان

-         برنامه بهبود تغذیه مادران باردار و شیرده

هدف برنامه: بهبود کیفیت زندگی وارتقاء سلامت مادران

-         برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید

هدف برنامه: ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید، افزایش آگاهی خانوارها در خصوص عوارض ناشی از کمبود ید، منابع غذایی ید و مزایای مصرف نمک یددار تصفیه شده و مضرات مصرف نمک های غیر مجاز و غیر بهداشتی نظیر نمک دریا

-         برنامه ارتقاء سطح سلامت دختران راهنمایی و دبیرستان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری هفتگی و مکمل یاری ماهیانه ویتامین D

هدف برنامه: ارتقاء سطح سلامت بانوان در سنین باروری، ارتقاء سطح دانش تغذیه ای دختران با تاکید بر منابع غذایی آهن و ویتامین D

-         برنامه جامع ارتقاء سلامت شهرستان ، کمیته تغذیه سالم

هدف برنامه: آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه تغذیه صحیح افراد جامعه در دورانهای مختلف زندگی، افزایش آگاهیهای تغذیه ای مسئولان و کارکنان مرتبط با سلامت تغذیه ای جامعه در بهبود وضعیت سلامت و تغذیه افراد جامعه در دورانهای مختلف زندگی، ارتقاء بخش های ذیربط

-         برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذیها

هدف برنامه: بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه در دورانهای مختلف زندگی خصوصا گروه های آسیب پذیر، ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد افراد جامعه در زمینه نقش ریز مغذیها در سلامت

-         برنامه استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

هدف برنامه: ایجاد تعهد جمعی ذینفعان(درون بخشی و برون بخشی) در زمینه ارتقاء تغذیه و امنیت غذایی و ایجاد بستر مناسب برای عملیاتی سازی هماهنگیها و اسناد تغذیه و امنیت غذایی در شهرستان و مراکز تحت پوشش و فراهم کردن بیش از پیش منابع و الزامات بهبود تغذیه

-         برنامه پیشگیری از اضافه وزن و چاقی کودکان

هدف برنامه: پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان زیر 5 سال از طریق  مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت و پایگاههای سلامت

-         برنامه اصلاح الگوی مصرف نمک

هدف برنامه: ارتقاء سلامت عمومی با ایجاد الگوهای تغذیه ای صحیح جامعه (بیماری ها در جامعه می تواند بسیار بارز و چشمگیر باشد. ارتباط بین میزان بالای نمک مصرفی و افزایش فشار خون در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است).

-         برنامه حمایتهای تغذیه ای در بحران

هدف برنامه: کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه با ارتقاء و تامین سلامت تغذیه ای گروه های آسیب پذیر