فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی: محمد ورمقانی

سمت: کارشناس رایانه

تحصیلات: لیسانس نرم افزار کامپیوتر

 

شرح وظایف:

           -          مسئولیت کنترل مداوم کلیه سخت افزارهای موجود در شبکه شامل سخت افزار ایستگاه های کاری.

-          مسئولیت کنترل سخت افزاری با استفاده ازنرم افزارهای استاندارد.

-          ایجاد شناسنامه دقیق از تجهیزات و سخت افزارهای موجود در اتاق سرور.

-          پیگیری نصب و راه اندازی رکها سوئیچ و سرور و کامپیوتر ایستگاه های کاری.

-          مستند سازی کلیه موارد مرتبط با سخت افزار بصورت مکتوب و قابل استناد جهت ارائه در مواقع بازرسی و یا تحویل شبکه به مسئول بعدی.

-          گزارش نویسی روزانه در ابعاد سخت افزار و نرم افزار مطابق چک لیستهای استاندارد و ابلاغی.

-          برگزاری کلاسهای کاربری نرم افزاری و سخت افزاری بصورت عملی برای کاربران واحد.

-          به روز رسانی سیستم عامل، شامل نصب پچ های مربوطه و سایر موارد.

-          به روز رسانی آنتی ویروس و نصب آن در ایستگاه های کاری.

-          تهیه نسخه پشتیبان حاوی اطلاعات مربوط به نرم افزار های موجود در شبکه و تنظیمات سخت افزاری تجهیزات شبکه.

-          ثبت اطلاعات مربوط به مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری با ذکر علت مشکل و چگونگی حل آن.

-          تعیین موقت فیزیکی سرورها، رک ها با نظر نکات ایمنی شامل کنترل دما، تجهیزات ضد حریق.

-          کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح .USP

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

-          انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.