متصدی خدمات عمومی

نام و نام خانوادگی: مهر علی رستمی

سمت: متصدی خدمات عمومی 

 

 نام و نام خانوادگکی: محرم علی سنگین آبادی

سمت: متصدی خدمات عمومی

 

شرح وظایف:

-          گردگیری و نظافت سطوح و تجهیزات رایانه ای ومیز و صندلی ها با استفاده از رایت مخصوص و قبل از شروع کار ادرای.

-          شستشو و تمیز کردن شیشه ها و پارتشین ها.

-          جابه جایی وسایل واحدها بنا به درخواست واحد مربوط .

-          جمع آوری وسایل اسقاطی و حمل آن به انبار های خارج از ساختمان.

-          پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات مدیران واحدها.

-          حمل میز و صندلی هنگام برگزاری جشن ها و میهمانی ها در خارج از ساختمان مرکزی.

-          همکاری کامل با واحد فرهنگی ساختمان در مراسم های مختلف پذیرایی در هنگام برگزاری جشن ها و مهمانی ها خارج از ساختمان مرکزی.

-          نظافت و گردگیری کلید و پریز اتاقها با رعایت نکات ایمنی.

-          نظافت و شستشوی پنجره ها و حفاظهای پشت پنجره ها به صورت هفتگی.

-          جمع آوری زباله ها و تعویض نایلون داخل سطل ها به صورت روزانه.

-          نظافت و گردگیری کف و دیوار اتاقها و سالنها راه پله ها به صورت روزانه.

-          نظافت و گردگیری کتابخانه های موجود در اتاق ها.

-          شستشو و ضدعفونی تی ها پس از نظافت در آفتاب یا با استفاده از دستگاه های مکانیزه.

-          شستشو و ضدعفونی سرامیکها و دیوارها و شیرآلات آبدارخانه و سرویس های بهداشتی به صورت روزانه.

-          قراردادن صابون مایع و دستمال کاغذی در سرویسهای بهداشتی به صورت روزانه.

-          نظافت کابینت ها و ظروف داخل آنها و یخچال و گاز آبدارخانه به صورت روزانه.

-          استفاده از چکمه و دستکش هنگام نظافت سرویسهای بهداشتی.

-          کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از مقام مافوق و رعایت هریک از موارد.

-          انجام سایر امور محوله طبق دستور مسئول مافوق.