مسئول دفتر مدیر شبکه

نام و نام خانوادگی: اسماعیل خالدیان

سمت: مسئول دفتر

تحصیلات: دیپلم حسابداری

شرح وظایف:

-          دریافت صورتجلسات تنظیمی از گروههای کارشناسی و ارسال آنها جهت امضاء و مسئولین ذیربط و تحویل به کارشناسان مرتبط.

-          انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی پرونده ها، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص.

-          تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در محل واحد مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه.

-          پاسخگویی لازم به مراجعین دفتر و راهنمائی آنها و فراهم آوردن امکان انجام درخواستهای مراجعین.

-          پاسخگویی به مکالمات تلفنی از خارج و یا داخل واحد و برقراری تماس های تلفنی با واحد ذیربط.

-          ارسال و دریافت نمابر از داخل و یا خارج سازمان و ارسال آنها به مبادی ذیربط.

-          ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه و پیگیری نتیجه انجام آنها.

-          تهیه پیش نویس برخی از نامه های و گزارشات و جدول ها.

-          تکمیل درخواست خرید یا تحویل کالا در صورت نیاز و پیگیری تحویل کالا از انبار یا واحدهای ذیربط.

-          انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.