شهرستان بیجار

آخرین اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان بیجار

همزمان باجشنهای ایام الله دهه فجر جلسه هم اندیشی بسیجیان شبکه بهداشت درسالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

پنجشنبه 21 بهمن 1395

برگزاری جلسه کار گروه سلامت بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان بیجار

جلسه کار گروه سلامت بسیج جامعه پزشکی باشرکت فرماندهی محترم سپاه ،مدیر شبکه ،رئیس مرکزبهداشت ،مسئول جامعه پزشکی وکارشناسان واحدهای ستادی دراتاق مدیریت برگزار گردید.

دوشنبه 18 بهمن 1395