رهبری

بدنه خبر

فراخوان واگذاری داروخانه کلینیک ویژه سنندج یکشنبه، 16 اردیبهشت 1397

دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در نظر دارد داروخانه  کلینیک ویژه سنندج را از طریق مزایده واگذار نماید . دارو سازان دارای مجوز تاسیس در شهرستان سنندج در صورت تمایل درخواست کتبی خود را برای طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ  1397/02/17 لغایت 1397/02/27 به صورت حضوری به مدیریت کلینیک ویژه تخصصی سنندج تحویل و رسید دریافت نمایند .                                            

 
پورتال اخبار