رهبری

بدنه خبر

برگزاری سومین دوره آزمون بورد آزمایشی دستیاران تخصصی پزشکی در دانشگاه چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397

سومین دوره آزمون بورد آزمایشی دستیاران تخصصی پزشکی در مرکز آزمون های الکترونیکی دانشکده پزشکی در سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه، هدف از برگزاری این آزمون ارتقاء سطح آمادگی شرکت کنندگان برای آزمون های کشوری است، گفت : تعداد شرکت کنندگان در سومین آزمون بورد آزمایشی دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مجموع 120 نفر شامل تعداد 21نفر داخلی، 20 نفر روانپزشکی، 21نفر زنان و زایمان، 14 نفر بیهوشی، 12نفرجراحی عمومی، 9نفر طب اورژانس و 23 نفر کودکان بود.

 
 
 

دکتر بهرام نیکخو افزود: تعداد سوالات این آزمون 150 سوال که طراحی سوالات توسط اساتید گروه های آموزشی ذیربط و با حضور حراست دانشگاه انجام و معیار قبولی بر اساس آیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی اظهار داشت: مقرر گریده است در هر سال تحصیلی سه بار این آزمون برگزار گردد که دوره اول و دوم آن در دی ماه و اسفندماه 1396 برگزار شد.

لازم به ذکر است که آزمون کشوری ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1397 در تاریخ 21 تیر ماه بصورت سراسری برگزار می گردد.

 
پورتال اخبار