رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته مرگ و میر در دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان چهارشنبه، 23 خرداد 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان روز سه شنبه مورخ 97/3/22 کمیته مرگ و میربا حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان، مسئولین بیمارستان ها و مراکز بهداشت و کارشناسان بهداشتی و درمانی و دیگر اعضا  در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار گردید.در آغاز جلسه آقای ایوب غلامی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان بر اهمیت تشکیل جلسات کمیته و پیگیری مصوبات آن تاکید کردند.در ادامه جلسه با مطرح شدن  آمار مرگ حاضرین در جلسه  به بررسی پرونده های مرگ و میر پرداختند. و در پایان دستورات لازم از سوی مدیریت صادر شد.

 
 
 
پورتال اخبار