رهبری

بدنه خبر

انتصاب مهندس ایوب محمودی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه چهارشنبه، 23 خرداد 1397
دکتر سیف الله مرادی در این ابلاغ آورده است: نظر به سوابق مدیریتی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت و تا زمان معرفی مدیر جدید «سرپرستی مدیریت منابع انسانی دانشگاه» بعهده شما محول میگردد، تا با اتکال به ذات پروردگار متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه نمائید.
 
 
پورتال اخبار