رهبری

بدنه خبر

برگزاری دومین جلسه داروسازان بیمارستانی استان کردستان در سال97 دوشنبه، 4 تیر 1397

دومین جلسه داروسازی بیمارستانی استان کردستان با تکیه بر رویکرد یکسان سازی فرماکوپه های دارویی و هم اندیشی داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با حضور معاونت غذا و دارو وداروسازان بیمارستانی استان کردستان برگزار گردید.در این جلسه مدیر نظارت بر دارو و مخدر و جناب آقای دکتر رضایی مسئول واحد مراقبت های دارویی ضمن خوشامدگویی به اهمیت یکسان سازی فارماکوپه بیمارستانی پرداختند.در این جلسه ضمن آموزش همکاران جهت نحوه ی جستجوی داروهای کمیاب در سامانه TTAC براهمیت دپوی دارویی ( 5 ماه ) بیمارستانها تاکید شد در نهایت جناب آقای دکتر حسن زاده ،معاونت غذا و دارو به اهمیت داروسازی بیمارستانی و نقش موثر داروسازان در کاهش هزینه های القایی اشاره و تاکید نمود، در پایان با ذکر یک صلوات جلسه اتمام یافت.

 
پورتال اخبار