رهبری

بدنه خبر

کارگاه اصول اندازه گیری و کالیبراسیون دوشنبه، 11 تیر 1397

دوره آموزشی اصول اندازه گیری و کالیبراسیون با حضور آقای مهندس محمد کمری بید کرپه ،کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی ،آزمایشگاه و مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای تولیدی استان در سالن رستم پور دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

 مدیرنظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی گفت : امروز با رشد سریع فناوری ،تولید انبوه ،رقابت میان تولید کنندگان ،توجه به کیفیت از اهمیت خاصی برخورادر شده است .اما از انجا که بدون اطمینان از صحت و دقت تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری ،فرآیند تولید نمی توان از کیفیت محصول نهایی اطمینان یافت لذا کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در کلیه استانداردهای مدیریت کیفیت جایگاه ویژه ای دارد.

مهندس قصری گفت : شناخت مقوله کالیبراسیون برای کلیه دست اندرکاران فرآیند تولید به ویژه متخصصان کنترل و ابزار دقیق و مسئولین کنترل کیفیت امری ضروری است .

 
پورتال اخبار