رهبری

بدنه خبر

فراخوان جذب پزشک پژوهشگر در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه پنجشنبه، 21 تیر 1397

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند؛ معاونت تحقیقات و فناوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه در راستای اجرایی نمودن برنامۀ "پزشک پژوهشگر"، نسبت به جذب پزشکان پژوهشگر اقدام می‌نمایند. از پژوهشگران علاقمند دعوت می‌شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه مراجعه فرمایند.

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار