رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژه های عمرانی بیمارستانهای بعثت و توحید سنندج شنبه، 16 تیر 1397

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه مدیران امور پشتیبانی و رفاهی و بودجه، پایش و نظارت عملکرد دانشگاه از پروژه های عمرانی بیمارستانهای بعثت و توحید سنندج بازدید به عمل آوردند.

 
 

به گزارش وب دا، بازدید کنندگان از بخش های مختلف این پروژه ها بازدید و از نزدیک در جریان روند انجام امور و میزان پیشرفت کارها قرار گرفتند. 

در خاتمه در نشستی، موانع، نواقص و مشکلات را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص بکارگیری راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و تسریع امور، تصمیم گیری نمودند.  

 
پورتال اخبار