رهبری

بدنه خبر

بالاتربردن سطح سلامت و امنیت مواد غذایی توسط اکیپ ویژه بازرسی سه‌شنبه، 19 تیر 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه، در راستای بالاتر بردن سطح سلامت و امنیت مواد غذایی، اکیپهای ویژه بازرسی مر کز بهداشت قروه در مورخه 97/4/14
اقدام  به جمع آوری اجناس تاریخ مصرف گذشته و فاقد مشخصات از کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بلوار امام خمینی (ره) شهر قروه نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار