رهبری

بدنه خبر

حضور وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی و هیئت همراه در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در جمع نماز گزاران بانه ای حضور یافتند دوشنبه، 18 تیر 1397
 
 
پورتال اخبار