رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایـده عمومی پنجشنبه، 21 تیر 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان در نظر دارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و ... خارج از رده مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

*****************************

 

زمان تحویل و محل بازدید و تحویل مدارک به متقاضیان:

از روز شنبه مورخ 1397/4/16 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/4/24 - استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران-نرسیده به دانشکده پزشکی کردستان-بلوار شهدای انتظامی، مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس

 

*********************************

 

زمان و محل دریافت پیشنهاد قیمت ها از متقاضیان:

از روز دوشنبه مورخ 1397/4/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/4/26- استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- نرسیده به دانشکده پزشکی بلوار شهدای نیروی انتظانی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس، واحد دبیرخانه ، کدپستی 6617713141 ارسال مدارک از طریق پست سفارشی.

*********************************

 

زمان و مکان دریافت پیشنهادات و اعلام اسامی برندگان:

ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/4/31 واقع در دفتر ریاست مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس می باشد.

 

*********************************

 

ضمناً افراد یا شرکت های شرکت کننده در مزایده جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27-33660025-087 داخلی 252 مسئول اداره مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس تماس حاصل ، یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار