رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت" معاونت آموزشی و پژوهشی پنجشنبه، 28 تیر 1397

کارگاه آموزشی "ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج‌شنبه مورخ 28 تیرماه 1397 از ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شد.

 

  کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش‌پژوهی مؤثر در جشنوارۀ پژوهشی مرکز بود.

 
                                                       
 

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار