رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی(IRCT)" معاونت آموزشی و پژوهشی، 11 مرداد 1397 شنبه، 30 تیر 1397

کارگاه آموزشی "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی(IRCT)" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج‌شنبه مورخ 11 مرداد ماه 1397 از ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شدئ

  کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش‌پژوهی مؤثر در جشنوارۀ پژوهشی مرکز بود. 
 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار