رهبری

بدنه خبر

آگهی برگزاری استعلام بهاء واگذاری امور مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر دوشنبه، 1 مرداد 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی، کلیه امور مربوط به رختشویخانه خود را در سال 1397 به مدت یکسال از طریق برگزاری استعلام بهاء به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید.

*****************************

زمان و نحوه دریافت اسناد استعلام:

شرکتهای داوطلب می توانند از تاریخ درج آگهی در مورخ 97/5/1 لغایت 97/5/10 جهت دریافت اسناد و شرایط استعلام بصورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران-بلوار برهان الدین حمدی-واحد تدارکات مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر مراجعه نمایند.

 

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 97/5/14

آدرس ارسال مدارک و اسناد استعلام بهاء: صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران-بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر کدپستی: 6617983476 واحد حراست مرکز

 

*********************************

 

نوع ومبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام بهاء:

شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین را به مبلغ (110000000 ریال) یکصد و ده میلیون ریال(یازده میلون تومان) بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر بنام مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر با حداقل اعتبار سه ماهه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام بهاء واریز و ارائه نمایند.

 

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک وپیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 97/5/17 ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند درصورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 10-08733611301 یا واحد تدارکات (آقای روحانی) تماس حاصل نمایند.

 

مرکز پزشـکی ، آموزشی و درمـانی کوثر

 
پورتال اخبار