رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناددهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استناد Endnote.X9 " روز 18 مرداد 1397 در کتابخانه ومرکز اطلاع رسانی برگزار شد پنجشنبه، 11 مرداد 1397

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛

       کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع و استناددهی با تأکید بر نرم افزار مدیریت استنادEndnote.X9" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 18 مرداد ماه 1397 ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار  شد. کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش پژوهی بود.

 
 
 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار