رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر بهرام کندایی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه شنبه، 13 مرداد 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر بهرام کندایی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب کرد.

 
 
 

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است:

با توجه به انتقال جناب آقای سیف الله مرادی بعنوان معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی البرز و نظر به شناخت اینجانب، تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی در انجام امور محوله تا اطلاع ثانوی با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب میشوید. امیدوارم بحول و قوه الهی و بکارگیری تمامی منابع و امکانات و تعامل برون بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود و توجه ویژه به حفظ سرمایه های انسانی و همچنین منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، منشأ خدمات ارزنده ای در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در دانشگاه باشید. سربلندی و موفقیت شما را از درگاه حق مسئلت دارم. ضمنا" اختیارات اینجانب در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها از جمله مواد 30 و 44 در رابطه با پرداخت های ماده 19 آئین نامه موصوف به شما تفویض می گردد تا با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی و با مسئولیت خود، وظایف محوله را به انجام برسانید. 

 
پورتال اخبار