رهبری

بدنه خبر

74/8 درصد از کودکان زیر 6 ماه استان کردستان با شیر مادر تغذیه می گردند یکشنبه، 14 مرداد 1397

 

7-1 آگوست هر سال برابر با 16-10 مرداد ماه به نام هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر نامگذاری شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر، گفت: تغذیه با شیر مادر یک راه حل جهانی برای فراهم نمودن فرصت های برابر و شروع عادلانه زندگی برای تمام افراد بوده که این شیوه تغذیه، سلامت، رفاه و بقای زنان و کودکان در سراسر جهان را ارتقا می دهد.

دکتر فرزام بیدارپور ضمن بیان این مطلب که، شعار جهانی هفته شیر مادر سال 2018  و مصوب کمیته کشوری شیرمادر" تغذیه با شیرمادر: زیر بنای زندگی سالم" است، افزود: با توجه به نتایج پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، اگر نوزادان بلافاصله پس از تولد در تماس پوستی با مادران قرار گرفته و به مدت شش ماه به صورت انحصاری با شیر مادر تغذیه و تا دو سال همراه با غذاهای کمکی مناسب ادامه یابد، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در سطح جهان 13 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت و نیز تغذیه با شیرمادر موجب افزایش تکامل شناختی و ارتقای هوش کودکان شده و در کاهش بیماری های مزمن در آینده نظیر بیماری های قلبی عروقی، دیابت و چاقی موثر است.

 
 
 

وی با بیان اینکه، برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر از سال 1365 در سطح وزارت بهداشت، آغاز گردید، گفت: جمعیت هدف مستقیم برای ارائه خدمات در این برنامه، کودکان زیر دو سال، مادران باردار و نیز مادران شیرده هستند که در سطح مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت و بیمارستانها خدمات را دریافت می نمایند.

معاون بهداشتی دانشگاه با تاکید بر اینکه،  هر ساله بر اساس استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، واحدهای بهداشتی و بیمارستانها ملزم به برگزاری کارگاههای شیرمادر ویژه کارکنان به گونه ای که همه پرسنل شاغل در بخش بهداشت و درمان کارگاه سه روزه شیرمادر را بگذرانند، هستند، تصریح کرد: کارکنان بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمت شامل پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان تغذیه، نیروهای بهداشت خانواده، بهورزان و به صورت کلی تمامی پرسنلی که با مادر و کودک شیرخوار سروکار دارد، مخاطب آموزش شیرمادر هستند و نیز کلیه خانواده ها نیز مخاطب آموزش های همگانی هستند که این آموزش ها از طریق برگزاری جلسات آموزشی در واحدهای بهداشتی و بیمارستانها، تهیه و توزیع رسانه های آموزشی و اجرای برنامه های رادیو و تلویزیونی از طریق صدا و سیمای مرکز استان ارائه می گردد و همچنین آموزشها به صورت مستمر به هنگام انجام مراقبتهای معمول صورت می پذیرد در صورت نیاز مادران به آموزش و مشاوره تخصصی، افراد به مراکز مشاوره شیردهی در هر شهرستان ارجاع و از آموزشها و حمایتهای کارکنان شاغل در این مرکز در جهت بهبود وضعیت تغذیه با شیرمادر بهره مند می گردند.

دکتر بیدارپور با بیان عملکرد دانشگاه در زمینه ترویج شیردهی مادران در سال 1396، افزود: تعداد 10 مرکز آموزش شیردهی فعال در سطح شهرستانها، تعداد10پایگاه بهداشتی مستقر در بیمارستانهای سطح استان، تعداد 2493خدمت ارائه شده به مادران شیرده دارای مشکلات شیردهی، تعداد 2309 مادر شیرده دارای مشکل شیردهی ویزیت شده توسط پزشک، تعداد 89 مورد مادرانی که شیردهی را خودسرانه قطع نموده و با آموزشها و راهنماییهای پرسنل بهداشتی و درمانی توانسته اند مجدد شیردهی را شروع نمایند، آموزش 52215 مادران باردار و زایمان کرده در زمینه شیردهی در مراقبتهای معمول بارداری، 29838 آموزش و حمایت از مادران تازه زایمان کرده در جهت شروع شیردهی موفق و تداوم آن تا پایان دو سالگی و مجهز نمودن 10 مورد از بیمارستانهای دوستدار کودک سطح استان به شیردوش برقی در جهت کمک به حل مشکلات شیردهی مادران، از جمله اقدامان به عمل آمده در سطح استان است.

وی با بیان اینکه، برای موفقیت تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در مراحل بارداری، زایمان و نیز زمان بستری کودک بیمار زیر 2 سال، اجرای صحیح ده اقدام بیمارستان های دوستدار کودک، بعنوان معیار های بین المللی توصیه شده است، اظهار داشت: در بیمارستان  های دوستدار کودک، آموزش مادران باردار، تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد، شروع بموقع تغذیه با شیر مادر ظرف ساعت اول تولد، تداوم تغذیه با شیر مادر بطور مکرر و انحصاری، هم اتاقی بودن 24 ساعته مادر و شیرخوار، عدم استفاده از بطری و گول زنک، آموزش و حمایت از مادران از اهم فعالیت ها برای شروع موفق شیردهی است که تداوم آن را نیز تسهیل می نماید که خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که در دانشگاه صورت گرفته است، در حال حاضر اکثر بیمارستانهای سطح استان دارای لوح بیمارستان دوستدار کودک بوده و هر ساله توسط کمیته شهرستانی و دانشگاهی مورد پایش قرار می گیرند.

دکتر بیدارپور آمارهای مربوط به شیردهی مادران به کودکان زیر دو سال در سطح استان را مطلوب، روبه رشد و حتی بالاتر از میانگین های کشوری و در مواردی بالاتر از میانگین جهانی بیان و تصریح کرد: درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر شش ماه (استان 74/8، کشور 53/1 و جهانی 40)، درصد شروع بموقع تغذیه با شیرمادر در یک ساعت اول تولد(استان 81/35 و کشور 70/72) و طول مدت شیر دهی(استان 23 ماه  و کشور 21/3ماه) است که این نشان از عملکرد مثبت دانشگاه علوم پزشکی کردستان داشته که با تلاش و کوشش تمامی مدیران، مسئولین و پرسنل بهداشتی و درمانی و نیز با ایجاد هماهنگی های گسترده ایجاد شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بمنظور پیشگیری از سوء تغذیه در شیرخوارانی که به دلایل مشخص و تأیید شده از سوی اعضای کمیسیون شیرمصنوعی شهرستانها، از شیرمادر محروم می گردد، شیرمصنوعی یارانه ای در اختیار خانواده ها قرار می گیرد که این کمیسیونها به صورت ماهیانه و با حضور اعضای مشخص و واجد شرایط حامی شیرمادر، در سطح شهرستانها برگزار می گردد.
 
پورتال اخبار