رهبری

بدنه خبر

جلسه بیماریهای غیر واگیر پنجشنبه، 18 مرداد 1397
به گزارش روربط عمومی شبکه،
در تاریخ  97/5/13  راس ساعت  12/30  ظهر جلسه ای در خصوص مداخلات اساسی بیماریهای غیر واگیر (طرح ایراپن) با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت،مسئول بیماریهای واگیر و 28 نفر کارشناسان جامع سلامت تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید.
 
1- مقرر شد برنامه خطر سنجی در سطح شهر ماهیانه 10 درصد افزایش یابد.
2-ارسال گزارش ماهیانه به مراکز و ثبت در سامانه سیب.
3-مقرر شد آزمایشگاه از جوابدهی به مراجعین بیمار خود داری نماید و دو روز بعد به مسئولین واحد ها تحویل داده تا نتایج در سامانه ثبت شود.
4-در پایان یاد آوری شد که برنامه خطر سنجی طرح ایراپن به 70 درصد برسد.
 
 
 
 
 
 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار