رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری (SPSS)" معاونت آموزشی و پژوهشی، 15 شهریور 1397 شنبه، 10 شهریور 1397

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛

کارگاه آموزشی "آشنایی مقدماتی با نرمافزار آماری SPSS" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج‌شنبه مورخ 15 شهریور ماه 1397 ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار  شد. کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش پژوهی  بود.

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار