رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اجرای عملیات تکمیل طبقه فوقانی خوابگاه دانشجویی 300 نفره22 گولان یکشنبه، 11 شهریور 1397
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اجرای عملیات تکمیل طبقه فوقانی خوابگاه دانشجویی 300 نفره22 گولان 
جهت اطلاع از شرایط مناقصه بر روی لینک زیر کلیک کنید
 
 
پورتال اخبار