رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین جشنواره تجارب و موفق بیمارستانی در زمینه مدیریت منابع و مصارف سه‌شنبه، 20 شهریور 1397

با توجه به اعلام معاون محترم درمان وزارت متبوع در خصوص برگزاری اولین جشنواره تجارب و موفق بیمارستانی در زمینه مدیریت منابع و مصارف و پیرو ابلاغ دستورالعمل نحوه اعلام تجارب موفق توسط بیمارستان ها در سامانه ای که به این منظور طراحی شده است، اولین جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در زمینه مدیریت منابع و مصارف در تاریخ دهم شهریور ماه سال 1397 در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. در این جشنواره یک هزار و سیصد و شانزده مورد تجربه از بیمارستان های سراسر کشور ارائه گردید که در نهایت 149 مورد از تجارب به عنوان تجارب برگزیده (در سطح کشوری و استانی) منتخب شدند. در این میان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با ارسال 27 مورد تجربه موفق از بیمارستان های تابعه موفق به اخذ چهار لوح برگزیده استانی (سه لوح مربوط به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت و یک لوح مربوط به بیمارستان شهیدبهشتی قروه) گردید.

 
 
 
 
پورتال اخبار