رهبری

بدنه خبر

"بازدید معاونت محترم پرستاری وزارت متبوع" چهارشنبه، 21 شهریور 1397

 
 

"بازدید معاونت محترم پرستاری وزارت متبوع"

سرکار خانم مریم حضرتی معاون محترم پرستاری وهیئت همراه درروز سه شنبه 97/06/20با حضور در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جمله مراکز پزشکی توحید ، کوثر وقدس سنندج  با مسئولین ،همکاران وبیماران در این مراکز دیدار داشتند که  در جلسه ی مشترک با ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سیامک واحدی ، معاون درمان ، رئیس دانشکده پرستاری وسایر مسئولین ، گزارش بازدید خویش را تواُم با اظهار خشنودی ورضایت از خدمات ارائه شده بیان نمودند.

درعصر همان روز جلسه مشترکی با مدیران خدمات پرستاری استان وتعدادی از اعضای هیئت علمی در سالن جلسات ستاد دانشگاه با حضور ایشان برگزار گردید که در این جلسه جناب آقای دکتر محمد فتحی ریاست دانشکده پرستاری مامایی ضمن گزارشی از وضعیت دانشکده ،برنامه های آینده ومشکلات موجود ، پیشنهادات  در زمینه توسعه واحدهای آموزشی پرستاری ارائه نمودند و از معاونت محترم وزارت متبوع در خواست نمودند که مساعدت لازم صورت پذیرد.
 
پورتال اخبار