رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه کشوری PHTM در دانشگاه چهارشنبه، 21 شهریور 1397

کارگاه دو روزه کشوری PHTM (نحوه برخورد با مصدومین ترومایی)  به همت اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش وب دا، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن بیان این خبر، ابراز داشت: پنجمین دوره این کارگاه دو روزه با هدف افزایش دانش علمی و مهارت عملیاتی و نیز بازآموزی پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید. 

 
 
 

مصطفی فرامرزی گفت: در این کارگاه مطالب تئوری از قبیل ارزیابی صحنه، نحوه برخورد با مصدومان خاص، ارزیابی مجدد، ثبت و مشاوره صحیح با پزشک ارائه و سپس در یک کارگاه عملی بر طبق تئوری و مانورهای شبیه سازی شده، به مصدومان ترومایی حوادث، امدادرسانی می گردد که قطعا کارایی و اثربخشی بالایی به همراه دارد. 

وی گفت: مدرسان این دوره جزء اساتید ملی و سازمان اورژانس کشور هستند و در هر دوره 24 نفر از پرسنل فوریت های پزشکی دانشگاه، آموزش می بینند. 

 
پورتال اخبار