رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر جمال امجدی به عنوان سرپرست مرکز پزشکی کوثر سنندج چهارشنبه، 21 شهریور 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر جمال امجدی را به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است: با توجه به شایستگی، توانمندی و تجارب، جنابعالی  بعنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر  منصوب می شوید. انتظار دارم با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با همکاران، پزشکان و اعضای محترم هیئت علمی، معاونین و مدیران دانشگاه و بهره گیری از تمامی منابع موجود و اهداف نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر برنامه های عملیاتی و استراتژیک و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و همچنین برنامه های طرح تحول سلامت  منشاء اثرات و خدمات ارزشمندی باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.  

 
پورتال اخبار