رهبری

بدنه خبر

روز ملی بهورز (12شهریور ) پنجشنبه، 22 شهریور 1397
در راستای روز ملی بهورز (12شهریور )به منظور تجلیل از مقام والای بهورزان ؛تعداد 5نفر (مربی؛مراقب سلامت ناظر روستایی و بهورزان )بعنوان نمونه های کشوری معاونت بهداشتی کردستان به همایش گرامیداشت روز بهورز اعزام شدند در این همایش که در مشهد مقدس برگزار گردید به خانم ها شعله گوازی ؛راضیه انگورانی ؛سید نهیه گنجی و آقایان اسمعیل رحمنی سویرو؛خالد احمدیانی ؛مصطفی میرزایی وسالار مطهری لوح تقدیر وهدایایی اهدا گردید
 
 
 
پورتال اخبار