رهبری

بدنه خبر

بازدید خانم دکتر مریم حضرتی معاون محترم پرستاری وزارتخانه از مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی قدس پنجشنبه، 22 شهریور 1397
در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات پرستاری در بیمارستان قدس ، معاون محترم پرستاری وزارتخانه به همراه ریاست محترم بیمارستان ، مسئولین و مدیران واحدها از بخشهای بالینی بیمارستان بازدید به عمل آوردند . در این بازدید دکتر رضا ویسانی فر ریاست محترم بیمارستان ضمن خیر مقدم به خانم دکتر مریم حضرتی معاون محترم پرستاری وزارت خانه کلیاتی را در مورد بیمارستان ارائه نمودند. در این بازدید مسائل و مشکلات بخش ها و واحدهای مختلف شامل اورژانس ، مردان1 ، مردان 2 ،آزماشگاه ، درمانگاه روانپزشکی و ... مورد بررسی قرار گرفته و در مسیر بازید طی گفتگو با همکاران و بیماران در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند. در ادامه سرکار خانم دکتر حضرتی ضمن قدردانی از تلاش های مسئولین و پرسنل بیمارستان به جهت ارتقاء فرآیندها و ارائه خدمات مناسب به مددجویان روانپزشکی در رابطه با برنامه های وزارتخانه اعلام نمودند که پرداخت معوقات پرستاری از اولویت های برنامه های وزارتخانه می باشد و به زودی با اجرای برنامه های جدید پرداختی، این مشکل حل و مرتفع خواهد شد.
 
پورتال اخبار