رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه مشترک رئیس دانشگاه با نمایندگان اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنجشنبه، 22 شهریور 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع با نمایندگان اداره سرطان وزارت بهداشت در محل دفتر ریاست واقع در ستاد مرکزی دانشگاه جلسه مشترک برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدای این جلسه، ضمن خیر مقدم به حاضرین، ابراز داشت: دانشگاه در زمینه تشخیص و درمان سرطان اقدامات بسیار مطلوبی انجام داده و در این زمینه نتایج بسیار رضایتبخشی نیز حاصل شده است و تمامی مجموعه دانشگاه به صورت یکدل سعی در کاهش بار و رنج بیماران دارند.

 
 
 

 دکتر سیامک واحدی گفت: در سنندج هر دو تخصص رادیوتراپی انکولوژی و هماتولوژی انکولوژی فعالیت دارند و همچنین به زودی مرکز غربالگری و رادیوتراپی سقز و توحید سنندج هم افتتاح خواهد شد.

نماینده اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بازدید از مراکز درمانی سرطان سطح استان گفت: بازدیدهایی از مراکز تشخیص و درمان سرطان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای میزان پیشرفت برنامه های مدیریت سرطان شامل تشخیص زودهنگام، شروع درمان و مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان، انجام شد.

دکتر نسرین بیات افزود: دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه تشخیص و درمان سرطان یکی از دانشگاههای نمونه کشور است و خوشبختانه امکانات فنی و نیروی انسانی خوبی دارد که لازم است در این زمینه از مسئولین دانشگاه قدردانی گردد.

در خاتمه این نشست ضمن ارائه نظرات توسط هر یک از حاضرین، در خصوص راهکارهای بهبود فرآیندها و خدمات و نیز تسریع در روند اجرا و خاتمه پروژه های جاری، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 
پورتال اخبار