رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین همایش منطقه ای داروسازی بیمارستانی در دانشگاه پنجشنبه، 22 شهریور 1397

اولین همایش منطقه ای داروسازی بیمارستانی به همت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور رئیس دانشگاه و جمع کثیری از داروسازان، پزشکان و پژوهشگران در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی در سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، گفت: داروسازی بالینی یکی از مهمترین گرایش های تخصصی داروسازی است که در زمینه کاربرد علوم دارویی و دارودرمانی در بالین بیماران فعالیت دارد و مهمترین رسالت آن، ارتقاء تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامد های درمانی در بیماران می باشد و خدمات متخصصین این رشته هم در حیطه بیماران بستری و هم در حیطه بیماران سر پایی ارائه می گردد.

دکتر سیامک واحدی افزود: هدف از برگزاری این همایش معرفی خدمات این حوزه از داروسازی، بررسی و ارتقاء جایگاه داروسازی و داروسازان بلاخص بالینی درنظام سلامت، ارتقاء دانش داروسازان و پزشکان در رابطه با موضوعات روز دارویی و بازآموزی می باشد.

 
 
 

وی با بیان اینکه، تجویز و مصرف منطقی دارو و ارتقاء کیفیت خدمات دارویی منجر به بهبود نتایج درمان بیماران می گردد، اظهار داشت: اقدامات درمانی برای بیماران در صورتی موفقیت آمیز و رضایت بخش خواهد بود که به صورت تیمی انجام گردد و شکی نیست که یکی از مهمترین وظایف در این تیم بر عهده داروسازان است، بنابراین برقراری هماهنگی های بیشتر بین کادر درمانی شامل پزشک، داروساز و بقیه اعضا ضروری است.

رئیس دانشگاه بر لزوم توجه به مقوله پژوهش در زمینه داروسازی تاکید کرد و گفت: انجام پژوهش‌های کاربردی، بهترین راهکار و کلید اصلی برای تحقق توسعه پایدار و رشد و گسترش مرزهای دانش در حیطه داروسازی بالینی است.

دکتر واحدی افزود: ماحصل تمامی تلاش های کادر درمانی باید منجر به بهبود سریع بیماران و کاهش مدت بستری شدن آنان باشد.

در این همایش یک روزه موضوعاتی شامل داروسازی بیمارستانی ضرورت و نیاز واقعی جامعه، مقاومت میکروبی و عفونت های بیمارستانی، گزارش دست آوردها و تجربیات مراقبت های دارویی، کلینیکال مشاوره دارویی، ناسازگاری فیزیکوشیمیایی داروهای وریدی، تلفیق دارویی و گزارش ADR دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارائه و نیز از برنامه های جانبی، برگزاری نمایشگاهی جهت ارائه دستاوردهای شرکتهای داروسازی داخلی بود.

گفتنی است، شرکت  در این همایش برای حاضرین دارای امتیاز بازآموزی بود. 
 
پورتال اخبار