رهبری

بدنه خبر

جلسه برون بخشی تشکیل کانون سلامت محلات در شهرکامیاران برگزار گردید پنجشنبه، 22 شهریور 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران، در تاریخ97/06/22پیرو هماهنگی های به عمل آمده جلسه ای با حضور معاون فرماندار شهرستان کامیاران، ریاست مرکزبهداشت ،ریاست شورای اسلامی و نماینده شهرداری شهرکامیاران در دفتر ریاست مرکزبهداشت این شهرستان در راستای ایجاد کانون سلامت محلات در شهر کامیاران و بررسی راه های همکاری این نهادها در دستیابی به اهداف تعیین شده برگزار گردید.شایان ذکر است شکل گیری کانون سلامت محلات با هدف تسهیل مشارکت مردم در اجتماعی شدن سلامت با همکاری مردم در محل زندگی آنها شکل می گیرد.
 
 
پورتال اخبار