رهبری

بدنه خبر

برگزاری دوره آموزشی انواع مواد مخدر و پیامدهای سوءآن پنجشنبه، 22 شهریور 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران ، در تاریخ97/06/22 در سالن اجتماعات مرکزبهداشت این شهرستان با حضور کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت عمومی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی این شهرستان و در راستای ارتقای آگاهی آنها در زمینه شناسایی انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و آشنایی با اثرات سوء این مواد برسلامتی جسمی و روانی افراد دوره آموزشی "مواد مخدر وپیامدهای سوءآن "  برگزارگردید.محمد فاتحی ریاست مرکزبهداشت این شهرستان عنوان نمود: در این دوره که توسط دکتر آیدین مجتهدزاده و خلیل وکیلی کارشناس علوم آزمایشگاهی بعنوان مدرسین دوره اجرا گردید، شرکت کنندگان با انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمانی هر کدام از آنها، اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و علل و عوامل موثر در اعتیاد، راهکارهای پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر و سایر مباحث مرتبط آشنا شدند.

 
 
پورتال اخبار