رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر کامبیز حسن زاده به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه چهارشنبه، 18 مهر 1397
دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است: با توجه به شایستگی و تعهد جنابعالی بموجب این ابلاغ به ‌عنوان " معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه" منصوب می شوید. امیدوارم بحول و قوه الهی و بکارگیری تمامی منابع و امکانات و تعامل برون بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود و توجه ویژه به حفظ سرمایه های انسانی و همچنین منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، منشأ خدمات ارزنده ای در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی باشید. سربلندی و موفقیت شما را از درگاه حق مسئلت دارم. ضمنا" اختیارات اینجانب در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها از جمله مواد 30 و 44 در رابطه با پرداخت های ماده 19 آئین نامه موصوف به شما تفویض می گردد تا با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی و با مسئولیت خود، وظایف محوله را به انجام برسانید.
 
 
 
پورتال اخبار