رهبری

بدنه خبر

روز جهانی قلب چهارشنبه، 18 مهر 1397

به مناسبت روز جهانی قلب درمورخه 18/7/97 جهت حساس سازی وافزایش آگاهی دانش آموزان وتشویق آنها جهت استفاده از تغذیه سالم در دبستان جنت مراسمی برگزار گردید ؛ پرندان مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت سنندج به همراه حسینی کارشناس بیماریها درخصوص نحوه ازتغذیه سالم ونقش آن درسلامت کودکان آموزش داده شد ودراین خصوص صبحانه سالم دربین دانش آموزان توزیع گردید  وپس از برگزاری مسابقه نقاشی درخصوص قلب دربین دانش آموزان به رسم یادبود جوایزی به قید قرعه  جهت نقاشی برتر اهدا گردید

 
     
 
 
   
 
پورتال اخبار