رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام واگذاری مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای کلنیک ویژه تخصصی سنندج سه‌شنبه، 1 آبان 1397

کلینیک ویژه تخصصی سنندج در نظر دارد در سال 1397 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فن آوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید . لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

الف ) نشانی محل استعلام : سنندج خیابان کشاورز - چهار راه کشاورز - جنب مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت با کد پستی 6619667758 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانی MUK.ir قسمت مزایده و مناقصات مراجعه نمایند .

ب ) نحوه دریافت اسناد استعلام : از تاریخ 1/08/1397 لغایت 10/08/1397 در ساعات اداری بجز ایام تعطیل . (به آدرس مندرج در بند الف مراجعه فرمایند)

ج ) نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام: تا روز 20/08/1397  به نشانی مندرج در بند الف از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند . (ارسال به صورت دستی و یا حضوری و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست )

زمان و مکان بازگشایی پاکات دریافتی : روز چهار شنبه  تاریخ 23/08/1397 ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت کلینیک ویژه تخصصی سنندج خواهد بود .

لازم است داوطلبین تا روز آخر مهلت فوق الاشاره در اسناد استعلام جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نماید .
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
پورتال اخبار