رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام چهارشنبه، 2 آبان 1397

 

 

 

 

آگهی استعلام

بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد امورات نگهداری امورات فضای سبز  را از طریق استعلام به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای تعین صلاحیت سال97 و واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری 7/8/97 جهت دریافت اسناد استعلام به واحد حقوقی مرکز  یا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.mucac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .

 

 

 

 

 
پورتال اخبار