رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های پیشنیازی PRPS یکشنبه، 6 آبان 1397

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های پیشنیازی PRPS

کارگاه آموزشی و توجیهی در خصوص ارزیابی برنامه های پیشنیازی PRPS با تدریس مهندس مهدی صفریان و با حضورکارشناسان تخصصی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مسئولین فنی واحدهای تولیدی استان در سالن اجتماعات شهید رستم پور برگزار شد .

 مدیر نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی گفت ؛هدف این دوره تقویت توان فنی مسئولین فنی واحدهای تولیدی صنایع غذایی وآشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی است .

آقای مهندس شهاب قصری ضمن تاکید بر روابط مستمر مدیریت غذا و دارو و واحدهای تولیدی گفت ؛مسئولین فنی یکی از موثزترین بازوان اجرایی سازمان غذا و دارو در نظارت بر سلامت و کیفیت محصولات غذایی و آشامیدنی هستند .

ایشان افزود :با مد نظر قرار دادن مقدمات اشاره شده در این چک لیست ،مدیران کارگاهها و کارخانجات تولیدی قادر خواهند بود محصولات با کیفیت تر و سالم تر تولید کنند.

 
پورتال اخبار