رهبری

بدنه خبر

دیدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کارشناسان مدیریت نظارت و ارزیابی برفرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی یکشنبه، 6 آبان 1397

دیدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان "آقای دکتر بابک قطبی "با مدیر و کارشناسان نظارت و ارزیابی برفرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو کردستان صورت گرفت .

 

در این دیدار مدیر نظارت بر فرآوردههای غذایی ، آرایشی و بهداشتی ضمن تبریک انتصاب معاون غذا و دارو، به بیان کلی عملکرد فعالیت های حوزه غذا در این معاونت در جهت پیشبرد اهداف پرداختند .

در ادامه کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ضمن تشریح شرح وظایف محوله خود نسبت به ارائه پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد فعالیت های معاونت پرداختند.

 

در ادامه دکتر بابک قطبی گفت ؛ با توجه به وضعیت فعلی، امید است بتوانیم با ایجاد همدلی هر چه بیشتر در کنار یکدیگر در جهت اهداف بلند مدت معاونت گام برداریم ،در ادامه ضمن قدردانی و تشکر از زحمات خستگی ناپذیر مهندس شهاب قصری در این حوزه بیان کرد : مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و از نزدیک با زحمات و تلاش کارکنان روبرو بوده ام.

وی اظهار کرد : معاونت دارای ظرفیت های بالقوه ی می باشد که باید این ظرفیت ها بالفعل شوند و این امر با تلاش تمامی همکاران امکانپذیر می باشد.

 
پورتال اخبار