رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه چهارشنبه، 9 آبان 1397

مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی بعثت سنندج در نظر دارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا داوطلبینی که دارای شرکت مجاز تولیدکننده ، واردکننده ، توزیع کننده ثبت شده در سایت imed.ir در زمینه پزشکی می باشند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند.

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت ها: از تاریخ 6/8/97 لغایت 20/8/97 در سایت اداری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل تحویل اسناد مناقصه: استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان کشاورز-با کدپستی 67761-66196 و شماره تماس 15-08733285910 دبیرخانه مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی بعثت.

مهلت ارسال پیشنهادات: 6/9/97

تاریخ بازگشایی پاکات روز: روز دوشنبه مورخ 10/9/97

مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه: 000/000/750 ریال می باشد.

 

ضمناً کلیه شرکت کنندگان با مناقصه گران در این مناقصه می توانند با مراجعه به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس (http://icts.mporg,ir) ضمن ایجاد رمز عبور برای شرکت، اطلاعات مورد درخواست را تکمیل نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33285894-087 تماس حاصل نمایند.

 
پورتال اخبار