رهبری

بدنه خبر

جلسه تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. شنبه، 12 آبان 1397
در ابتدای این جلسه ریاست محترم دانشکده ضمن عرض خیرمقدم به معاون پژوهشی دانشگاه ، مدیر پژوهشی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده بهداشت ، از زحمات آقای رضایی معاون پیشین پژوهشی دانشکده تشکر نموده و برای دکتر روشنی معاون جدید پژوهشی دانشکده آرزوی موفقیت کردند. در ادامه دکتر قادری معاون پژوهشی دانشگاه نیز به نوبه خود از زحمات آقای رضایی تشکر نموده و برای دکتر روشنی آرزوی موفقیت نمودند. ایشان اظهار داشتند که امیدوار است با استفاده از تجربیات اعضای هیئت علمی در امر پژوهش ، در روند پیشرفت دانشکده استفاده شود. همچنین آقای رضایی گزارشی از عملکرد چند ساله خویش در پست معاونت پژوهشی ارائه نمودند و برای دکتر روشنی آرزوی موفقیت داشتند. دکتر روشنی نیز در ادامه جلسه برنامه های خود را ارائه نمودند. 
همچنین در ادامه این جلسه هر یک از اعضای حاضر در جلسه سوالات ، مشکلات و دغدغه های خویش را در امر پژوهش با معاون پژوهشی دانشگاه در میان گذاشتند. دکتر قادری نیز قول مساعد دادند که در صورت امکان به مشکلات مطرح شده رسیدگی نمایند.
در پایان با تقدیم لوح از زحمات آقای رضایی تقدیر و تشکر گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار