رهبری

بدنه خبر

راه پیمائی 13 آبان ماه یکشنبه، 13 آبان 1397
کارکنان مرکز بهداشت سنندج روز 13 آبان ماه همگام باسایر مدیران ومسئولان وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در  مراسم 13 آبان ماه حضوریافته وبا آرمانهای انقلاب تجدید میثاق نمودند 
 
   
 
   
 
پورتال اخبار